SPIVA Products is Trademark & Design protected in the EU  - © Copyright InnoNet AB - Sweden

Hydraulic Pallet Forks

- Visibility -

- Precision -

- Flexible -


SPIVA Gaffelställ har en helt NY och UNIK konstruktion.

Gafflarna löper med precision på stång och ger en stabil känsla för användaren. Hydrauliken är inbyggd, dels för att ge bättre sikt, men också för att ge ett gott skydd åt hydraulik komponenterna.SPIVA Pallet forks has a completely new and unique construction.

The fork’s that slide’s on a rod with precision, provides a stable feeling for the user. Hydraulics are built into the design, thus provide the user a better overview, but also a great protection for hydraulic components.

A New Generation of Pallet Forks